Pudgy Penguins
Pudgy Penguins state-little state-little
ETH Hợp đồng:0xbd35...2cf8
 • ETH ETH 4.339

  Giá sàn

 • ETH ETH 142.4K

  Khối lượng giao dịch

 • 8.9K

  Tổng nguồn cung

 • 4.6K

  Người sở hữu

Pudgy Penguins是8,888个NFT的集合,通过Web3蹒跚而行。体现同理心和同情心,Pudgy Penguins是NFT空间中积极性的灯塔。每位持有者都可以独家访问体验、活动等。

Vật phẩm