#9635
#9635
refresh
Người sở hữu 0xa21a...12c1copy
Giá

ETH ETH Chưa có báo giá

 • Clothes

  Guayabera

  2.32% have this trait

 • Fur

  Black

  12.21% have this trait

 • Mouth

  Dumbfounded

  5.03% have this trait

 • Earring

  Silver Stud

  8.19% have this trait

 • Eyes

  Wide Eyed

  5.47% have this trait

 • Background

  Purple

  12.82% have this trait

Chi tiết Hoạt động
 • Hợp đồng

  0xbc4c...f13d

 • ID token

  9635

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Blockchain

  Ethereum

Bored Ape Yacht Club
Bored Ape Yacht Club state-little state-little
Bored Ape 游艇俱乐部是 10,000 个独特的 Bored Ape NFT 的集合——生活在以太坊区块链上的独特数字收藏品。