#51116
#51116
refresh
Người sở hữu 0x0fcd...76ddcopy
Giá

ETH ETH Chưa có báo giá

 • Category

  Decay

  18.99% have this trait

 • Sediment

  Infinite Expanse

  25% have this trait

 • Environment

  Ruins

  4.22% have this trait

 • Artifact?

  No

  67.38% have this trait

 • Koda?

  No

  77.14% have this trait

Chi tiết Hoạt động
 • Hợp đồng

  0x34d8...e258

 • ID token

  51116

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Blockchain

  Ethereum

Otherdeed for Otherside
Otherdeed for Otherside state-little state-little
Otherdeed 是在 Otherside 取得土地的关键。每个都有独特的环境和沉积物混合 - 有些拥有资源,有些拥有强大的文物。