Bean #14260
Bean #14260
refresh
Người sở hữu 0xb67d...a2d0copy
Giá

ETH ETH Chưa có báo giá

 • Background

  Off White D

  24.24% have this trait

 • Type

  Blue Bean

  10.18% have this trait

 • Eyes

  Half-open

  9.02% have this trait

 • Mouth

  Missing Tooth Grimace

  1.18% have this trait

 • Clothing

  Red Noragi

  1.67% have this trait

 • Hand

  Lightning

  0.6% have this trait

 • Headgear

  Trapper Hat

  0.72% have this trait

Chi tiết Hoạt động
 • Hợp đồng

  0x306b...f949

 • ID token

  14260

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Blockchain

  Ethereum

BEANZ Official
BEANZ Official state-little state-little
BEANZ 是一种从花园里的泥土中发芽的小物种。他们是 Azuki 的好伙伴,尽管有些人喜欢单独踢它。他们热切地渴望提供帮助。然而,某些 BEANZ 感受到了为自己铺路的呼唤......