Wizard #594
Wizard #594
refresh
Người sở hữu 0x1542...af2fcopy
Giá

ETH ETH Chưa có báo giá

 • Body

  fair

  5.24% have this trait

 • Headwear

  brown trapper

  0.65% have this trait

 • Mouth

  blowing smoke

  0.54% have this trait

 • Cloths

  barbarian

  0.44% have this trait

 • Eyes

  bored

  1.17% have this trait

 • Background

  mint

  2.98% have this trait

Chi tiết Hoạt động
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  594

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Blockchain

  Ethereum

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little