Figuregot
Figuregot
ETH Hợp đồng:0x13b5...f767
 • ETH ETH 0.0633

  Giá sàn

 • ETH ETH 27.63

  Khối lượng giao dịch

 • 2.2K

  Tổng nguồn cung

 • 859

  Người sở hữu

A collection made by Jess Wiseman of 2000 by 2000 pixel, randomly generated Gots entering the blockchain 🛠️

Vật phẩm