Opepen Edition 12713
Opepen Edition 12713
refresh
Người sở hữu 0x28a6...6928copy
Giá

ETH ETH Chưa có báo giá

 • name

  Opepen Edition

  100% have this trait

Chi tiết Hoạt động
 • Hợp đồng

  0x6339...e114

 • ID token

  12713

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Blockchain

  ETH

Opepen Edition
Opepen Edition state-little state-little
O